Gebruik je nieuwe(!) Chakra's

Home > Nl > Michael > Gebruik je nieuwe(!) Chakra's
Julien Moorrees
De chakra's zijn veranderd van schijven naar een kegelvorm. De top van de kegel die de vorm van een pentagram heeft, weerspiegelt nu buitenwaarts. Ook weerspiegelen de chakra's alle kleuren, in plaats van maar één kleur voor elke chakra.

Delen:
Facebook